Ureja: Alenka Mihorič 
Osnovna stran
O Kamniškem vrhu
Seznami rastlin
Barve / sličice
Gobe
Razgledi
Povezave
e-mail
 
 
DREVESA IN GRMOVNICE

     Na tej strani iščite, če ima rastlina olesenelo steblo ali je drevo.


Alpski nagnoj

Navadni volčin

Rumeni dren

Leska

Divji bezeg

Črna jelša

Jerebika

Navadni macesen

Črni bezeg

Rdeči dren

Navadni šipek

Navadni brin

Nizka kozja češnja

Mali jesen

Bradavičasta trdoleska

Navadna breza

Dlakava panešplja

Gladki bor

Veliki jesen

Nemška košeničica

Gola vrba

Kranjska kozja češnja

Navadna lipa

Navadni oreh

Enovrati glog

Alpsko kosteničevje

Šmarna hrušica

Črni bor

Siva vrba

Navadni mokovec

Njivski šipek

Rdeči bor

Navadna trdoleska

Bukev

Iva

Tisa

Rdeča vrba

Pravi kostanj

Navadna smreka

Ruševje

Brogovita

Goli brest

Črni trn

Navadni češmin

Navadna krhlika

Maklen

Razkrečena kozja češnja

Kimastoplodni šipek

Navadni gaber

Dob (hrast)

Beli javor

Navadna kalina

Dobrovita

Smrdljivi bezeg

Puhastolistno kosteničevje

Lipovec

Bela jelka
populus tremula
Trepetlika

Črni gaber

Češnja

Črni topol

Siva jelša

Lovorolistni volčin

Cer (hrast)

Graden (hrast)

Velikolistna vrba

Črno kosteničevje

Širokolistna trdoleska

Čistilna kozja češnja 
 Zadnja sprememba: 15.12.2020
© Alenka Mihorič